Wybierz swój język

Informacja o uzyskaniu dofinansowania zadania polegającego na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Lubsko.

Burmistrz Lubska informuje, ze zostało zakończone zadanie polegające na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Lubsko.
Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia możliwa była dzięki otrzymanej dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Kwota pozyskanej dotacji przez Gminę Lubsko wynosiła 37.037,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy trzydzieści siedem złotych 00/100), z czego 22.222,20 zł (dwadzieścia dwa tysiące dwieście dwadzieścia dwa złote 20/100) z NFOŚiGW oraz 14.814,80 zł (czternaście tysięcy osiemset czternaście złotych 80/100) z WFOŚiGW.
Powyższe prace obejmowały demontaż wyrobów azbestowych wraz z ich transportem i unieszkodliwieniem powstałego odpadu na przystosowanym składowisku oraz zebraniu wyrobów zawierających azbest złożonych na posesjach wraz z transportem i unieszkodliwieniem na przystosowanym składowisku.
W wyniku realizacji przedmiotowego zadania uzyskano efekt rzeczowy i ekologiczny w postaci unieszkodliwienia 52,91 Mg wyrobów zawierających azbest.
Azbest – cichy zabójca
1. Co to jest azbest?
Pod tą nazwą kryją się niektóre minerały krzemianowe, które składają się z bardzo cienkich włókien - stosunek ich długości do szerokości przekracza 100:1. Właśnie dzięki swej budowie azbest wyróżnia się charakterystycznymi właściwościami:
  • jest odporny na wysoką temperaturę i ogień (włókna ulegają zniszczeniu dopiero pod wpływem temperatury 700oC), 
  • słabo przewodzi ciepło, dlatego wykazuje właściwości termoizolacyjne,
  • jest odporny na działanie czynników chemicznych,
  • jest elastyczny i wytrzymały na rozciąganie.
Azbest dzięki swym specyficznym właściwością stał się w XIX wieku powszechnie używanym materiałem w przemyśle budowlanym.
 
2. Czy azbest jest szkodliwy?
Obecnie azbest zaliczany jest do dziesięciu najgroźniejszych zanieczyszczeń na Ziemi.
 
Płyta azbestowa zawierał od 11 do 13% rakotwórczego azbestu. Niczym niezabezpieczone płyty są szkodliwe, nawet jeśli tylko leżą na dachu lub są składowane. Deszcz powoduje wymycie spoiwa cementowego, przez co wiązki włókien azbestu zostają odsłonięte, rozszczepiają się i uwalniają do środowiska. Wyjątkową ostrożność należy zachować w sytuacji gdy płyty łamią się i kruszą. Włókna azbestowe pozostają niewidoczne dla ludzkiego oka - są czterokrotnie cieńsze od włosa.
Gdy człowiek oddycha powietrzem zanieczyszczonym jego włóknami, docierają one do płuc, skąd już nie da się ich usunąć. Ich szkodliwe działanie może się ujawnić nawet po wielu latach, np. nowotwory mogą rozwijać się ok. 20-30 lat. Im więcej jest włókien azbestu

w powietrzu, którym się oddycha, tym większe ryzyko zachorowania na choroby, które może on wywołać - z ich powodu każdego roku na świecie umiera ok. 100 tysięcy osób.
 
3. Działania Gminy.
W roku 2022 r. Gmina Lubsko dzięki dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiemu Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zrealizowała zadanie polegające na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Lubsko.
 
Kwota pozyskanej dotacji wynosiła 37.037,00 zł.
 
Powyższe prace polegały na demontażu, zbieraniu, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest na przystosowanym składowisku, podczas realizacji zadnia z terenu miasta i gminy Lubsko zabrano 52,91 tony azbestu.
 
 
 
Urząd Miejski w Lubsku
Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
Korzystamy z plików cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.