Wybierz swój język

Informujemy właścicieli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków, iż zgodnie z obecnie obowiązującymi zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 ze zm.),

są obowiązani do posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych, zawartej z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

Podmiotami posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lubsko są:

  1. TOI TOI Polska Sp. z o.o., ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa,
  2. WC Serwis Sp. z o.o. spółka komandytowa, ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze,
  3. Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o., Marszów 50A, 68-200 Żary,
  4. mToilet Sp. z o.o., ul. Toruńska 31, 03-226 Warszawa,
  5. Zakład Komunalny Sp. z o.o., ul. Kolejowa 9, 68-320 Jasień,
  6. Lubskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Paderewskiego 20, 68-300 Lubsko.

Podmiotami posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lubsko są:

  1. Zakład Komunalny Sp. z o.o., ul. Kolejowa 9, 68-320 Jasień,
  2. Lubskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Paderewskiego 20, 68-300 Lubsko.
Korzystamy z plików cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.