Wybierz swój język

Segregacja odpadów

Przypomina się o obowiązku segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Lubsko, który obowiązuje  od 1 września 2020 r.

Obowiązek dotyczy zarówno nieruchomości zamieszkałych jak i niezamieszkałych. Bezwzględny obowiązek segregowania odpadów wprowadziła znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Obowiązkowa segregacja odpadów komunalnych obejmuje poszczególne frakcje:

  • metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,
  • szkło,
  • papier,
  • bioodpady,
  • niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, jako pozostałości po segregacji.

Właściciel nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej jest zobowiązany do przestrzegania zasad określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na terenie Gminy Lubsko w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi powstającymi na jego nieruchomości.

Wypełnianie obowiązku pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych podlega regularnym kontrolom.

Korzystamy z plików cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.