Wybierz swój język

Roboty drogowe

 

21.09.2023

Prace odtworzeniowe idą do przodu. W obecnym czasie jest korytowanie pod krawężniki w kierunku ulicy Moniuszki. Jednocześnie prowadzone są prace polegające na podbudowie wjazdów do posesji.

18.08.2023

Wykonawca zakończył demontaż krawężników po obu stronach jezdni. Prowadzone są roboty ziemne przygotowawcze pod ułożenie nowych krawężników.
Prowadzone roboty powodują utrudnienia w ruchu. Prosimy o zachowanie ostrożności.
 

14.08.2023

Ruszyła przebudowa drogi ul. Poznańskiej
Wykonawca demontuje krawężniki z lewej strony jezdni od skrzyżowania z ul. Pokoju w kierunku skrzyżowania z ul. Szpitalną.
Prowadzone roboty powodują utrudnienia w ruchu. Prosimy o zachowanie ostrożności.
Zadanie finansowane jest ze środków Gminy Lubsko oraz LWiK Sp z o.o. w Lubsku.
 

12.08.2023

Wyczekiwany remont ulicy Poznańskiej ruszy już niebawem. W piątek 11 sierpnia br. w siedzibie Lubskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., na zaproszenie Prezesa tej Spółki Romana Żaczyka odbyło się spotkanie w sprawie ostatnich ustaleń przed podpisaniem umowy na wykonawstwo robót w zakresie odtworzenia nawierzchni drogi ul. Poznańskiej.
Wzięli w nim udział: Burmistrz Lubska, pracownicy LWiKu oraz przedstawiciele Wykonawcy Pomoc Drogowa Tomasz Duczmal.
W wyniku przeprowadzonego przez LWiK zapytania ofertowego, do postępowania wpłynęły dwie oferty. Po negocjacjach i złożeniu ofert dodatkowych za najkorzystniejszą uznano tę złożoną przez ww. Wykonawcę.
Zadanie będzie realizowane w ramach dwóch umów, to jest: na wykonanie podbudowy, a następnie na wykonanie nawierzchni drogi. Ich podpisanie planowane jest na poniedziałek 14 sierpnia br. Prace zaplanowane są do połowy listopada br. Wykonawca nie próżnuje i od razu zabiera się do ich realizacji. Już w poniedziałek wchodzi na roboty. Zaczyna od demontażu krawężników oraz montażu nowych po prawej stronie jezdni rozpoczynając od strony skrzyżowania z ul. Pokoju w kierunku skrzyżowania z ul. Szpitalną. Po zakończeniu wymiany po prawej stronie, Wykonawca rozpocznie te same prace po lewej stronie jezdni. Na początku września planowane jest frezowanie starej nawierzchni. Następnie Wykonawca przystąpi do wykonania poszczególnych warstw podbudowy oraz ułożenia nowej nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (asfaltu).
Wykonawca deklaruje zaangażowanie w sprawny przebieg inwestycji oraz zakończenie najbardziej kolizyjnych robót do początku listopada, tak, by przed i w czasie Wszystkich Świętych przepustowość remontowanej drogi, stanowiącej bezpośredni dojazd do cmentarza nie była zakłócona przez prowadzone roboty.
Trzymamy kciuki za powodzenie tej inwestycji.
Stan drogi ul. Poznańskiej jest zły od wielu lat. Prowadzone ostatnio prace w zakresie modernizacji gazociągu oraz wodociągu dodatkowo pogłębiły ten problem.
Zaledwie od stycznia br. ul. Poznańska jest drogą gminną, a udało się zrobić tak wiele! Jest nowa instalacja gazowa, wodociągowa, która ma istotne i kluczowe znaczenie dla dostarczania wody do nieruchomości przy ul. Błotnej, a także do strefy przemysłowej w Górzynie oraz do części tej miejscowości.
Inwestorem zadania jest LWiK Sp. z o.o. z Lubska.
Całkowita wartość robót wynosi: niemal 2 mln zł.
Zadanie finansowane jest w kwocie 1,5 mln zł ze środków budżetu Gminy Lubsko, które samorząd przekazał Spółce aportem, natomiast w pozostałej kwocie - ze środków własnych Spółki LWiK.
Informujemy, że w związku z prowadzonymi na ul. Poznańskiej robotami, już od poniedziałku (14.08.2023) mogą wystąpić utrudnienia w ruchu.
Prosimy o zachowanie ostrożności.

Korzystamy z plików cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.