Wybierz swój język

Prace ziemne

22.09.2023

Zagospodarowanie placu z miejscami postojowymi przy ul. Hożej
To etap prac towarzyszący głównemu zadaniu budowy drogi do Dłużka. Docelowo zagospodarowane miejsce będzie służyło użytkownikom atrakcji terenu rekreacyjnego Karaś.

18.08.2023

Około 600 m drogi od strony zalewu Karaś w kierunku Dłużka (do okolicy skrzyżowania z ul. Robotniczą) jest już wyłożone kostką brukową betonową.
Kolejne ok 270 m. posiada wykonaną na gotowo podbudowę pod ułożenie kostki.
Wykonawca z tyczeniem ścieżki, oczyszczaniem poboczy i układaniem krawężników wyszedł już poza las i zbliża się do "dłużkowskiego wzgórza" z piękną, rozpościerającą się aż po horyzont panoramą.

04.08.2023

Kontynuowane są prace ziemne przy budowie drogi Dłużek-Lubsko.
Około 300 metrowy odcinek do strony zalewu Karaś jest już wykonany łącznie z nawierzchnią z kostki brukowej betonowej.
Kolejne ok 250 m jest przygotowane pod ułożenie kostki - wykonana jest stabilizacja i podbudowa tłuczniowa.
Obecnie roboty skupiają się na drodze w lesie (w okolicy studni artezyjskich). Jest to szczególnie trudny do realizacji odcinek. Wykonawca na kolejnych ok 200 metrach wytyczył trasę i realizuje roboty ziemne. W zakresie prowadzonych robót jest korytowanie i układanie krawężnika. W dalszym etapie -przed stabilicacją realizowane będzie dodatkowe korytowanie, a następnie będzie układana podbudowa i nawierzchnia.
Zadanie finansowane jest ze środków Polskiego Ładu w wysokości 98% kwalifikowalnych wydatków projektowych oraz środków własnych z budżetu Gminy Lubsko.
 

06.07.2023

Prace drogowe idą do przodu. Prowadzone są roboty ziemne. Układne są krawężniki, jest robiona podbudowa pod nawierzchnię.

Gmina Lubsko pozyskała dofinansowanie w ramach środków Polskiego Ładu w wysokości 98% kwalifikowalnych wydatków projektowych.

23.06.2023

Rozpoczęła się budowa ciągu pieszo-jezdnego na trasie Dłużek-Lubsko.

Wykonawca realizuje tyczenie drogi oraz oczyszcza z krzaków i zarośli pas drogowy.

Gmina Lubsko pozyskała na to zadanie dofinansowanie w ramach środków Polskiego Ładu w wysokości 98% kwalifikowalnych wydatków projektowych.

Droga będzie alternatywą połączenia komunikacyjnego Dłużka i Lubska.

Dodatkowo, trasa z racji tego, że przebiega przez piękne i interesujące przyrodniczo i krajobrazowo tereny, ma wysokie walory turystyczne.

Korzystamy z plików cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.