Wybierz swój język

Podpisanie umowy

W środę 6 kwietnia 2023 r. roku Burmistrz Lubska Janusz Dudojć podpisał umowę z firmą EXALO Driling Spółka Akcyjna z Piły Lublińca na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa basenu pływacko rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą”.

Inwestycja swoim zakresem obejmuje: budowę odkrytego basenu pływacko-rekreacyjnego wraz z budynkiem technicznym niezbędnym dla funkcjonowania basenu i wyposażeniem techniczno-instalacyjnym oraz niezbędne zagospodarowanie
terenu wokół projektowanego obiektu w postaci nawierzchni utwardzonych, obiektów małej architektury, ogrodzeń, oświetlenia terenu z potrzebną infrastrukturą i uzbrojeniem terenu.
Wartość zadania opiewa na kwotę 12 086 239,44 zł.
Gmina Lubsko pozyskała na realizację inwestycji 5 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Pozostała kwota finansowana jest ze środków własnych z budżetu Gminy Lubsko.
Czas realizacji zadania: 9 miesięcy.

Korzystamy z plików cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.