Wybierz swój język

Pl. Wolności 1, Lubsko

 

Twórcą tej renesansowej budowli, wzniesionej w latach 1580 – 1582, jest włoski architekt Antonio Alberi. Ratusz założony na planie prostokąta, odznacza się szlachetną, właściwą renesansowi prostotą bryły o dwuspadowym dachu, ujętym z czterech stron wolutowymi szczytami i frontonami. Horyzontalne podziały finezyjnie wykrojonych falistych szczytów kontrastują ze wschodnią elewacją  stojącego opodal kościoła o silnej artykulacji wertykalnej, tworząc jedyną swego rodzaju, niezwykle ekspresyjną grupę architektoniczną.

Ratusz w Lubsku

Lubski Ratusz  zachował się do dnia dzisiejszego w renesansowej formie architektonicznej, czytelnej zarówno w jego bryle jak i konstrukcji.
Twórcą budowli, wzniesionej w latach 1580 – 1582, jest włoski architekt Antonio Alberi. Prostą, dwukondygnacyjną bryłę siedziby ojców miasta zdobią cztery szczyty z motywem wolut. Obiekt nadal pełni swą pierwotną funkcję. Wewnątrz budowli zachowały się zabytkowe, renesansowe drzwi z 1582 roku oraz sale ze sklepieniami kolebkowymi i krzyżowymi.
W latach 90-tych uporządkowano zasypane gruzem piwnice, odsłaniając pięknie wykonane ściany i sklepienia podziemnych pomieszczeń.
W 2007 roku, w związku z planowanym remontem elewacji Ratusza, przeprowadzono badania konserwatorskie, w celu określenia pierwotnej kolorystyki elewacji budynku oraz  wystroju reprezentacyjnych wnętrz: sali rajców, sali posiedzeń oraz holu z klatką schodową, a także stanu zachowania warstw pierwotnych oraz ilości i charakteru przemalowań ścian.
W 2009 roku przeprowadzono badania architektoniczne, których celem było wskazanie i określenie czasu powstania poszczególnych partii budowli.
Wykonane studia porównawcze wyodrębniły trzy fazy budowli, uznając za fazę pierwszą -powstanie budowli w 1582 roku, fazę drugą (barokową – XVIII w) związaną  z częściowym remontem elewacji, fazę trzecią (1847-1880 – neobarokową), kiedy to przesunięto wejście, umieszczając je na osi fasady, okna przyziemia połączono wspólnym gzymsem podokiennym, a otwory okienne ujęto w profilowane opaski, okna kondygnacji wyższej podkreślono płycinami podokiennymi i profilowanymi prostymi nadokiennikami.
Badania potwierdziły również, że kolorystyka elewacji była kilkakrotnie zmieniana. Zrealizowane w 2009 roku prace remontowe obiektu, przywróciły renesansowej bryle ratusza wystrój i kolorystykę, odpowiadające epoce jego powstania, przez co zabytek odzyskał dawną świetność.
Korzystamy z plików cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.