Wybierz swój język

W pierwszej części cyklu przyrodniczego przedstawiliśmy Państwu rezerwat Mierkowskie Suche Bory.
Jednak w tamtej okolicy, nie tylko rezerwat jest wart uwagi. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się bagna przy Rabym Kamieniu.

Jest to użytek ekologiczny o powierzchni 21,15 ha, utworzony w 1997 roku, wchodzący w skład obszaru Natura 2000 o nazwie Mierkowskie Wydmy.

Obiekt powołano w celu ochrony pozostałości ekosystemów torfowiskowych, bagiennych i wodnych, mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Jego szczególnym walorem jest występowanie gatunków roślin wymierających, krytycznie narażonych w Polsce, narażonych lub zagrożonych wymarciem, m.in. ponikło wielołodygowe, rosiczka pośrednia i przygiełka brunatna, rosiczka okrągłolistna i pływacz drobny, przygiełka biała.

Bagna przy Rabym Kamieniu coraz bardziej przestają być bagnem. Teren jest niemalże w całości suchy. Latem 2020 roku, nie było miejsc zalanych. O dużym i trwałym od pewnego okresu osuszeniu terenu świadczy to, że porasta on samosiejkami sosny.
Mimo zmieniającego się ekosystemu, miejsce to wciąż pozostaje ciekawym przyrodniczo obiektem.

***
Dziękuję Nadleśniczemu Nadleśnictwa Lubsko Panu Leszkowi Banachowi za umożliwienie poznania ciekawych przyrodniczo miejsc w gminie Lubsko.

Dziękuję także Panu Pawłowi Mrowińskiemu za poświęcony mi czas oraz za dzielenie się ze mną wiedzą, pasją i wrażliwością uważnego i rozważnego przyrodnika.

***
Tekst autorski, napisany na podstawie danych zaczerpniętych ze strony http://pl.wikipedia.org

Korzystamy z plików cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.