* Prezentacja multimedialna dotycząca działalności biblioteki w latach 1949 – 2009

Interesujące ... Ciekawe ... w Lubsku i gminie.

Pamięć w kamień wrasta czyli ... Tablice i Pomniki Lubska

„WISŁA” – Grupa wywiadowczo – dywersyjna Wojska Polskiego

„WISŁA” – komiks

Regulamin usługi "Książka na telefon"

„JÓZEF PIŁSUDSKI TWÓRCA NIEPODLEGŁEGO PAŃSTWA POLSKIEGO” - książka wydana nakładem Instytutu Propagandy Państwowo - Twórczej w Warszawie w 1933 roku.

Konstytucja 1921 (23)

Konstytucja 1921 (45)

Projekt KP 1919

ZASADA PETERA. Dlaczego wszystko idzie na opak.