Kierownik Oddziału dla dzieci -  Renata Włodarczak
pracownik Oddziału dla dzieci - Julita Krajewska