Oddział dla dorosłych

udostępnia zbiory poprzez wypożyczanie ich na zewnątrz i na miejscu oraz stosowanie wypożyczeń międzybibliotecznych. Służy zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych mieszkańców miasta. Prowadzi różnorodne formy pracy z czytelnikiem służące: popularyzacji literatury, kultury i sztuki oraz nauki. Inicjuje i organizuje różne formy działalności zmierzające do rozwoju czytelnictwa, promuje książki, pisarzy i działalność biblioteczną.
W skład działu wchodzą:
- dział gromadzenia i opracowania zbiorów
- wypożyczalnia dla dorosłych - Nowości książkowe
- czytelnia dla dorosłych

Zbiory w liczbach:

Literatura piękna dla dzieci – 104 wol.

 • Literatura piękna dla dorosłych – 22.934 wol.
 • Literatura niebeletrystyczna – 15.798 wol.
 • Czasopisma oprawne - 102 wol.
 • Ogółem – 38.938 wol.
 • Czytelnia dla dorosłych posiada:
 • katalogi:
  - rzeczowy
  - działowy księgozbioru regionalnego
 • kartoteki:
  - osobowa
  - regionalna
  - zestawień bibliograficznych
  - zagadnieniowa (różnorodna tematyka)
  - własne bazy danych
  Prowadzi usługi w zakresie:
 • - informacji bibliotecznych, bibliograficznych,
 • - wypożyczeń międzybibliotecznych,
 • - dostępu do Internetu
 • - wykonywania odbitek kserograficznych
 • -"książki na telefon"
  Zbiory czytelni udostępniane są prezencyjnie, tylko na miejscu.
 • Pracownicy:

mgr Bożena Sarzyńska – kierownik Oddziału dla dorosłych

Renata Chrenowicz Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

mgr Olga Szymańska - pracownik wypożyczalni Oddziału dla dorosłych