Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Lubsku - samorządowa instytucja kultury: UCHWAŁA NR XX/155/20 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy im. Komisji Edukacji Narodowej w Lubsku

 

Uchwała ze zmianami bip.lubsko.pl