Wybierz swój język

Uprzejmie informujemy, że z godnie z wytycznymi Wojewody Lubuskiego procedura relokacji uchodźców z Ukrainy (czyli osób, które przybyły do Polski w wyniku konfliktu zbrojnego w Ukrainie po 24 lutym 2022 r.) przedstawia się w sposób następujący:
 1. wszystkich uchodźców prosimy o zgłoszenie swojego przybycia do Polski w Urzędzie Miejskim w Lubsku, PL. Wolności 1, parter, pokój nr 5, tel: 68 457 61 05, 609 508 531, zostaną oni zarejestrowani i ich dane zostaną przekazane do Punktu Koordynacyjno – Informacyjnego Relokacji Uchodźców utworzonego w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim,
 2. uchodźcy, którzy przybyli na teren Gminy Lubsko i nie mają miejsca zakwaterowania, po wcześniejszym zarejestrowaniu w urzędzie, zostaną zakwaterowani na koszt skarbu państwa w miejscu wskazanym przez Wojewodę Lubuskiego.
 3. uchodźcy, którzy przybyli na teren Gminy Lubsko i mają miejsca zakwaterowania u rodziny, znajomych lub innych osób, które wyraziły na to zgodę, będą przebywać w tym miejscu na koszt własny lub osoby lub organizacji udzielającej schronienia.
 4. wszystkim uchodźcom będziemy jednocześnie udzielać pomocy humanitarnej za pośrednictwem MGOPS w Lubsku przy ul. 3-Maja 1 oraz ze środków, które zgromadziliśmy w ramach zbiórek publicznych,
 5. informacje o zarejestrowanych uchodźcach zostaną przekazane również do Urzędu Pracy w celu przedłożenia oferty pracy osobom, które wyrażą taką wolę,
 6. dzieci i młodzież z Ukrainy w wieku obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (7-18 lat) są przyjmowani do publicznych szkół oraz obejmowani opieką i nauczaniem na warunkach dotyczących obywateli polskich. Przyjmowanie do szkół odbywa się w ciągu całego roku szkolnego, a ustalenie klasy w której kontynuowana jest nauka odbywa się na podstawie sumy ukończonych lat nauki szkolnej za granicą. W celu zapisania dziecka do szkoły należy złożyć wniosek do dyrektora szkoły. Publiczna szkoła podstawowa, w rejonie której mieszka dziecko przybyłe z zagranicy, przyjmuje je z urzędu, inne publiczne szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe, w miarę posiadania wolnych miejsc.
Інформація про правила переселення біженців з України 
Повідомляємо, що згідно з рекомендаціями Любуського воєводи порядок переселення біженців з України (тобто осіб, які прибули до Польщі внаслідок збройного конфлікту в Україні після 24 лютого 2022 року) є таким.:
 1. усіх біженців просять повідомляти про своє прибуття до Польщі в міський офіс у Лубсько, PL. Wolności 1, перший поверх, кімната 5, тел.: 68 457 61 05, 609 508 531, вони будуть зареєстровані, а їхні дані будуть передані до Координаційно-інформаційного центру з переміщення біженців, створеного при Любуському воєводському управлінні в Гожув-Велькопольському,
 2. біженці, які прибули до ґміни Лубсько і не мають місця проживання, за попередньою реєстрацією в канцелярії будуть розміщені за рахунок державної скарбниці у місці, зазначеному Любуським воєводою.
 3. біженці, які прибули до ґміни Лубсько та мають житло у сім’ї, друзів чи інших осіб, які дали на це згоду, перебуватимуть у цьому місці за власний рахунок або за рахунок особи чи організації, яка надає притулок.
 4. ми одночасно надамо всім біженцям гуманітарну допомогу через МГОПС у м. Лубсько за адресою вул. 3-Maja 1 і з фондів, які ми зібрали в рамках громадських колекцій,
 5. інформація про зареєстрованих біженців також буде передана до Бюро праці, щоб подати пропозицію про роботу людям, які бажають це зробити,
 6. діти та підлітки з України у віці обов'язкового навчання та обов'язкового навчання (7-18 років) приймаються до державних шкіл і отримують догляд та навчання на умовах, що застосовуються до громадян Польщі. Прийом до шкіл відбувається протягом навчального року, а визначення класу, в якому продовжити навчання, здійснюється за сумою закінчених шкільних років за кордоном. Для зарахування дитини до школи необхідно подати заяву до директора школи. Державна початкова школа, в якій проживає дитина-іноземець, приймає дитину за посадою, інші державні початкові та середні школи за наявності вільних місць.
Korzystamy z plików cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.