Wybierz swój język

PRZEDSIĘBIORCO SPRAWDŹ JAKIE ZMIANY CZEKAJĄ OD 01 STYCZNIA 2023 r. ZMIANY W GMINNYM SYSTEMIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
UWAGA: Od 1 stycznia 2023 r. gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objęci zostaną obligatoryjnie PRZEDSIĘBIORCY, którzy prowadzą działalność gospodarczą w lokalu znajdującym się w ZABUDOWIE MIESZANEJ tj. w budynku, w którym znajdują się lokale mieszkalne i lokale, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.
Pozostali przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, jeśli nie chcą przystąpić do gminnego systemu, powinni złożyć oświadczenie. Oświadczenie musi zostać złożone w ciągu 60 dni od dnia opublikowania uchwały Rady Miejskiej w Lubsku, tj. od 31 marca 2022 r. wraz z kserokopią zawartej umowy na wywóz odpadów komunalnych z firmą wpisaną do rejestru działalności regulowanej.
System nie obejmie odbioru odpadów wytwarzanych w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej. Systemem zostaną objęte odpady wytworzone w wyniku bytowania pracowników w celach zarobkowych na nieruchomości niezamieszkałej.
Dotychczasową umowę na odbiór odpadów komunalnych zastąpi DEKLARACJA.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Lubsku, al. Niepodległości 1, pok.A 0.6  (tel. 68 457 61 67); w godzinach funkcjonowania Urzędu, tj. poniedziałek w godzinach 7:30-17:00, wtorek – czwartek w godzinach 7:30-15:30, piątek w godzinach 7:30-14:00
Korzystamy z plików cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.