Wybierz swój język

Włącznik drzwi z oznaczeniem

Trwa realizacja projektu pt. „Dostępny samorząd - granty”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne w ramach zadania pn: Poprawa dostępności w Gminie Lubsko dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Ocenia się, że nawet 30% społeczeństwa zamieszkującego Gminę (podobnie jak w danych dotyczących całego kraju) może mieć trwałe lub czasowe ograniczenia w mobilności czy percepcji. Należą do nich ludzie poruszający się przy pomocy sprzętu wspomagającego (kul, lasek, balkoników, protez, wózków inwalidzkich), z uszkodzonym narządem słuchu, wzroku, z trudnościami manualnymi i poznawczymi (na przykład po udarze, cierpiący na chorobę Alzheimera), kobiety w ciąży, osoby z wózkiem dziecięcym, z ciężkim bagażem oraz słabsze fizycznie i napotykające trudności w poruszaniu się (na przykład w wyniku urazu lub choroby). W odpowiedzi na potrzeby tych osób Urząd Miejski w Lubsku złożył wniosek o dofinansowanie i otrzymał grant w wysokości 100 tys. zł. na poprawę dostępności. W ramach projektu  zostały  wymienione drzwi zewnętrzne na drzwi automatycznie rozsuwane,  a do pozostałych dwóch par drzwi zostały wstawione  mechanizmy samootwierające  (aby mechanizm zadziałał należy wcisnąć biały przycisk z naklejonym piktogramem osoby na wózku).

Jest też krzesło ewakuacyjne mające na celu  ułatwienie szybkiego transportu osób o ograniczonej zdolności poruszania się w sytuacjach awaryjnych.

Kolejnym etapem projektu będzie zakup programu Mówik oraz oznaczenie pomieszczeń biurowych  w alfabecie Braille’a.

Celem projektu jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez JST i jednostki podległe dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wsparcie Gminy Lubsko w spełnieniu wymogów dostępności określonych w ustawie o dostępności. Poprawa dostępności w ramach przedmiotowego projektu dotyczyć ma budynku administracyjnego w którym świadczone będą usługi Urzędu Miejskiego, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Zakładu Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Gminie Lubsko.

Celem realizowanych  działań jest dostosowanie przestrzeni i pomieszczeń ogólnodostępnych dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez zmniejszenie barier architektonicznych, montaż odpowiednich oznaczeń i informatorów oraz rozwiązań ułatwiających poruszanie się i komunikowanie w obszarze punktu obsługi interesanta.

Projekt jest w 100 % dofinansowany.

Korzystamy z plików cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.