Wybierz swój język

Odpady komunalne

1. W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul. Traugutta 3 w Lubsku zbierane są następujące frakcje odpadów komunalnych:

1) papier,

2) metale,

3) tworzywa sztuczne,

4) szkło,

5) opakowania wielomateriałowe,

6) bioodpady stanowiące odpady komunalne,

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych,

8) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z gospodarstw domowych,

9) zużyte baterie i akumulatory,

10) żarówki i świetlówki,

11) odpady wielkogabarytowe,

12) zużyte opony,

13) odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,

14) przeterminowane leki i chemikalia, w tym środki ochrony roślin.

2. W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych ogranicza się ilości przyjmowanych od właściciela nieruchomości zamieszkałej:

  1. odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z gospodarstw domowych - do 600 kg rocznie,
  2. zużytych opon - do 4 szt. rocznie,
  3. odpadów wielkogabarytowych - do 300 kg rocznie.

3. Wysokość ceny za odbiór odpadów wymienionych powyżej, przyjmowanych ponad przyjęty limit wynosić będzie 1,00 zł brutto za odbiór i zagospodarowanie 1kg odpadów dostarczonych do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Godziny otwarcia PSZOK-u:

- poniedziałki w godz. 08:00 - 18:00

- wtorki w godz. 08:00 - 14:00

- czwartki w godz. 08:00 - 14:00

oraz

w pierwszą i ostatnią sobotę miesiąca w godz. 08:00 - 13:00

Telefon kontaktowy (PSZOK): 576-300-250

Korzystamy z plików cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.