Wybierz swój język

16 lutego br. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, Burmistrz Lubska Janusz Dudojć wraz ze Skarbnikiem Gminy Anną Górską podpisali umowę o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.
Gmina Lubsko pozyskała dotację w łącznej kwocie 155 000 zł do rozdysponowania wśród beneficjentów końcowych w ramach realizacji Programu wymiany starych źródeł ciepła i termomodernizacji w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.
Program ten ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Program skierowany jest do osób fizycznych posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym na terenie gminy Lubsko, realizujących przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, czyli do tzw. „beneficjentów końcowych” Programu.
W ramach Programu „Ciepłe Mieszkanie” możliwe będzie dofinansowanie do wymiany źródła ciepła na paliwa stałe, na:
  • kocioł gazowy kondensacyjny,
  • kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,
  • ogrzewanie elektryczne,
  • pompę ciepła powietrze/woda lub pompę ciepła powietrze/powietrze albo
  • podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.
Dodatkowo możliwe będzie wykonanie:
  • instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
  • wymiana okien i drzwi,
  • wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
Więcej informacji można uzyskać na stronach internetowych dedykowanych Programowi „Ciepłe Mieszkanie”: https://www.wfosigw.zgora.pl/cieple-mieszkanie
Informacja o naborze wniosków zostanie ogłoszona niezwłocznie po przygotowaniu przez Gminę odpowiednich dokumentów.
Korzystamy z plików cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.