Wybierz swój język

Historia pisze się każdego dnia. Niekiedy potrzeba lat, by stała się ona wyraźna w odbiorze. Zdarzają się jednak dni, w których od razu jest jasność, że dzieją się ważne rzeczy.
22 lutego stał się dla Lubska właśnie takim dniem. Wszystko przez wzgląd na umowę podpisaną na stacji kolejowej w Lubsku pomiędzy Województwem Lubuskim a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. regulującą zasady współdziałania ww. stron przy opracowaniu dokumentacji projektowej i realizacji robót budowlanych na potrzeby projektu rewitalizacji linii kolejowej nr 275 na odcinku Bieniów –Lubsko w ramach Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej +.
Wykonanie zadania przywróci połączenia PKP na trasach Lubsko – Zielona Góra / Żagań – Lubsko, a także otworzy kolejne drzwi na świat – na komunikację pomiędzy dużymi aglomeracjami.
 
Podpisanie umowy przez członka Zarządu Województwa Lubuskiego Marcina Jabłońskiego oraz Wiceprezesa Zarządu – dyrektora ds. eksploatacji PKP PLK S.A. Mirosława Skubiszyńskiego nastąpiło w obecności: sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnika rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu, odpowiedzialnego za transport kolejowy i realizację inwestycji na kolei Andrzeja Bittela, Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka, Burmistrza Lubska Janusza Dudojcia, radnych Sejmiku Województwa Lubuskiego, Starosty Żarskiego Józefa Radziona oraz radnych powiatowych.
 
Dzięki realizacji inwestycji, po blisko 30 latach pociągi znów przyjadą do Lubska. Ok. 25 tys. mieszkańców regionu zyska dogodną możliwość podróży koleją. Przebudowany na 18 kilometrowym odcinku tor, pozwoli na przejazdy pociągów z prędkością 120 km/h. Dzięki planowanej budowie tzw. „mijanki” w Letnicy, trasa zostanie włączona w linię Zielona Góra Główna – Żary (nr 370), co pozwoli na zwiększenie przepustowości i dojazd z Lubska do Zielonej Góry w szacowanym czasie ok. 63 min. Dobrą obsługę podróżnych zapewnią odpowiednio przygotowane perony w Lubsku (Lubsko Zachód, Lubsko, Lubsko Wschód), Budziechowie, Jasieniu, Bieszkowie, Biedrzychowicach Dolnych oraz wyremontowana stacja Bieniów. Perony, przystosowane także do potrzeb osób mających trudności z poruszaniem się, zostaną wyposażone m.in. w wiaty, ławki i czytelne informacje. Na antypoślizgowej nawierzchni będą udogodnienia dla osób niewidomych – ścieżki naprowadzające. Szacunkowy koszt zadania, to niemal 66 mln zł. 85% tej kwoty pokrywane jest ze środków rządowych w ramach programu Kolej+, natomiast 15% wkład własny dzielony jest po połowie między Województwem Lubuskim a zainteresowanymi samorządami gminnymi i powiatowym.
 
Podczas konferencji prasowej zorganizowanej na stacji kolejowej w Lubsku głos zabrali dostojni goście. Jako pierwszy wypowiedział się Wiceminister Infrastruktury, który wyjaśnił, że rządowy Program Kolej +, ma m.in. na celu przywracanie połączeń tam, gdzie one zaniknęły, jak to ma miejsce w Lubsku. Minister wspomniał, że lubska kolej przechodziła różne koleje losu, dawniej była linią o wysokich parametrach, dziś jest nieużytkowana od wielu lat, jako, że ostatni pociąg w ruchu regularnym odjechał z Lubska w 1995 roku. Minister podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do złożenia projektu, to jest: Marszałkowi Województwa Lubuskiego, samorządowcom lokalnym, w tym Burmistrzowi Lubska, pasjonatom kolejowym, Fundacji Kolejowej Stacja Lubsko/Sommerfeld oraz wyraził nadzieję, że odbudowana linia będzie dobrze służyła mieszkańcom Lubska i okolic oraz pozostałym gminom, przez które będzie przebiegała.
 
Następnie głos zabrał Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak, który zauważył, że ten projekt, to wielka radość dla mieszkańców Lubska, powiatu żarskiego. To miejsce zasługuje na odbudowę i przywrócenie do życia, przez co zapewni bezpieczeństwo i wyższy komfort życia mieszkańców. Wojewoda życzył sprawnej realizacji inwestycji.
 
Marszałek Województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński zapewnił, że jako Urząd Marszałkowski oraz Sejmik bardzo wspierają rozwój publicznej infrastruktury transportowej. Marszałek nawiązał do tego, jak wielką rolę odgrywa transport kolejowy, co widać szczególnie teraz przy migracjach oraz nagłym kryzysie energetycznym, który sprawił, że w krótkim czasie trzeba było przewieźć wiele ton węgla.
Burmistrz Lubska Janusz Dudojć powiedział, że bardzo zależy mu na podpisaniu umowy i realizacji projektu. Wspomniał, że dawniej Lubsko mocno stało koleją, która nie ucierpiała ani w czasie wojny, ani zaraz po niej, niestety w wyniku zmian ustrojowych ulegała w latach 90tych stopniowemu zniszczeniu. Lubsko doświadcza wykluczenia komunikacyjnego i gospodarczego.
 
Burmistrz podziękował rządowi polskiemu za Program Kolej+ oraz zapewnił, że jako samorząd nie czujemy się sami w Polsce, tylko jesteśmy otoczeni opieką i uwzględniani w działaniach zrównoważonego rozwoju kraju.
Podziękował Marszałkowi za porozumienie na linii rząd-samorząd oraz za porozumienie z samorządami gminnymi i powiatowym. Powiedział, że liczy na dobrą współpracę w całym okresie realizacji zadania, co zaskutkuje tym, że już niedługo pociągi znów zawitają do Lubska.
Na zakończenie głos zabrał Wiceprezes PKP PLK S.A. Mirosław Skubiszyński, który przedstawił harmonogram projektu i wskazał, że pierwszy pociąg z Zielonej Góry do Lubska przyjedzie w 2028 roku. Wyraził nadzieję na obustronną interakcję, czyli, że z połączeń będą korzystać mieszkańcy Lubska jadąc do Zielonej Góry, ale też odwrotnie – Zielonogórzanie, którzy będą chcieli przyjechać do Lubska, np. w celach rodzinnych, turystycznych, czy gospodarczych. Priorytetem w projekcie jest kolej pasażerska, ale skoro będzie przygotowana infrastruktura, to nic nie będzie stało na przeszkodzie aby docelowo ruszył transport towarowy. Prezes poinformował, że w połowie 2023 roku planowane jest postępowanie przetargowe w formule zaprojektuj i wybuduj, natomiast do końca 2023 roku powinna zostać podpisana umowa z wykonawcą.
Po przemówieniach przystąpiono do podpisana aktu umowy.
 
Następnie na zaproszenie Burmistrza Lubska, goście udali się do wielofunkcyjnej sali konferencyjnej w lubskim pałacu, gdzie Burmistrz przedstawił prezentację na temat odbudowy obiektu tego pałacu, który, podobnie jak dziś kolej też był w ruinie, ale dzięki pozyskanym dofinansowaniom, gównie rządowym, obecnie wspaniale prosperuje.
Mówiąc o powrocie kolei do Lubska, nie można pominąć osoby Prezesa Fundacji Kolejowej Stacja Lubsko-Sommerfeld Roberta Kotowskiego, który zawsze zabiegał o realizację tego zadania. Podczas spotkania Prezes powiedział, że cieszy się z sukcesu odbudowy odcinka trasy Lubsko-Bieniów, ale, jako, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, rodzi się nowe marzenie poprowadzenia lubskiej kolei w drugą stronę – w kierunku Niemiec.
Podczas spotkania Burmistrz Lubska przekazał gościom obrazy z motywem lubskiej stacji kolejowej.
 
Wydarzeniem towarzyszącym spotkaniu w sali lubskiego pałacu była wystawa pamiątek po kolei w Lubsku, która powstała dzięki życzliwości i pomocy powiązanych z koleją Lubszczan.
Informacja o wystawie ukaże się niebawem w odrębnym poście.
Poproszony o słowo podsumowania wydarzenia podpisania umowy w sprawie kolei -Burmistrz Lubska Janusz Dudojć mówi: „Jestem dumny i przepełnia mnie satysfakcja z realizacji założonego celu. Ten dzień jest dla mnie ważny jako dla włodarza Gminy, ale również odbieram go jako prywatny sukces, którego osiągnięcie napełnia mnie radością.
Bardzo wierzę w powodzenie wykonania projektu. Obejmując urząd Burmistrza Lubska zakładałem, że w tej kadencji skupimy się wraz z Radą jedynie na wyciągnięciu Gminy z zapaści finansowej. Oczywiście realizowaliśmy to zadanie, ale obok niego podejmowaliśmy też i inne, w tym wiele ważnych społecznie inwestycji.
Korzystamy z plików cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.