Wybierz swój język

Informuję, że zgodnie z art. 6 ust. 5aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1469), burmistrz jest obowiązany prowadzić kontrolę co najmniej raz na dwa lata  w zakresie posiadania umów korzystania z usług wywozu i transportu nieczystości ciekłych oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Wobec powyższego od dnia 21 września 2023 r. upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Lubsku  wraz z funkcjonariuszami Policji przeprowadzą w terenie kontrolę  zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zakres kontroli zgodny będzie z wymogami określonymi w ww. ustawie.  

Jednocześnie przypominam, iż właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są zobowiązani do przedstawienia:

  • umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
  • dokumentów potwierdzających regularne opróżnianie zbiornika.

PROSIMY O PRZYGOTOWANIE WSKAZANYCH DOKUMENTÓW W CELU ICH OKAZANIA PODCZAS KONTROLI

Korzystamy z plików cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.