Wybierz swój język

2x100% dofinansowania z PROW dla LWiK / Gminy Lubsko

Jak powiedział goszczący w Lubsku Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Stanisław Tomczyszyn – pierwszy raz w historii Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, wnioskodawcy otrzymali 100% dofinansowania do inwestycji wodno-kanalizacyjnych.
30 marca 2023 roku w lubskim pałacu odbyło się podpisanie 9 umów o przyznaniu pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na łączną kwotę ponad 26 mln zł.
Dofinansowania udzielono 8 podmiotom z powiatu żarskiego i żagańskiego, w tym na dwa projekty złożone do konkursu przez Lubskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o. To kolejne wielkie wydarzenie dla gminy Lubsko!
Spółka aplikowała o środki w kwocie 4 270 033 zł na zadania modernizacji oczyszczalni ścieków oraz budowy kanalizacji w Tucholi Żarskiej – jak się okazuje – ze stu procentową skutecznością! GRATULUJEMY!
Obok Lubska, dofinansowanie w ramach umowy z Samorządem Województwa Lubuskiego otrzymali: Gmina Lipinki Łużyckie, Gmina Trzebiel, Gmina Tuplice, Gmina Przewóz, Gmina Niegosławice, Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Jasieniu oraz Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
Zgromadzonych w lubskim pałacu gości przywitał Burmistrz Lubska Janusz Dudojć, który opowiedział o procesie odbudowy tego obiektu. Nawiązał również do przygotowanej wystawy ph. LUBSKIE WODOCIĄGI – WCZORAJ I DZIŚ, obrazującą, z jakim problemem borykają się Gminy, które zapewne, jak Lubsko - mają wodociągi z wiekowych już rur żeliwnych, co wywołuje pilną potrzebę ich wymiany z uwagi na wyeksploatowany materiał powodujący częstą, uciążliwą i niosącą zagrożenia awaryjność sieci. Przyznane dofinansowanie jest dla Lubska ogromnym wsparciem, które pozwala zrealizować tak ważne i potrzebne inwestycje.
Jak wskazał Wicemarszałek – przyjęte rozwiązanie pozwoli podmiotom wykonać zadania sprawnie. To wielka pomoc dla samorządów. Polecił interesować się harmonogramem kolejnych konkursów w ramach PROW. Przekazał także dobrą wiadomość, że planuje się konkurs ze 100% dofinansowaniem dla inwestycji drogowych, dlatego już teraz warto zadbać o przygotowanie dokumentacji technicznej, by być gotowym do aplikowania w chwili ogłoszenia naboru. Na zakończenie Wicemarszałek życzył wszystkim dobrego zdrowia oraz wesołych Świąt Wielkanocnych.
Po podpisaniu dokumentów Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Stanisław Tomczyszyn oraz Dyrektor Departamentu PROW Arkadiusz Dąbrowski, wręczyli przedstawicielom Gmin i Spółek akty umów o dofinansowanie.
Podpisaniu umowy przez Prezesa LWiK Sp. z o.o. Romana Żaczyka towarzyszyli: Burmistrz Lubska Janusz Dudojć, Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubsku Artur Bondarenko, członkowie Rady Nadzorczej Spółki: Elżbieta Banaś, Iwona Poszwa oraz Krzysztof Nowakowski, a także radni Rady Miejskiej w Lubsku: Alicja Kuźmińska, Ewa Śmiałek-Kowalewska, Mirosław Firuta.
Gratulujemy wszystkim Gminom i Spółkom. Mamy nadzieję, że było Państwu miło przeżywać tę ważną dla każdego samorządu chwilę w pięknym i gościnnym Lubsku.
Gratulujemy i dziękujemy LWiK Sp. z o.o! - RAZEM BUDUJEMY WIELKIE LUBSKO!!!

 
Korzystamy z plików cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.