Wybierz swój język

Burmistrz Lubska Janusz Dudojć odpowiada

"Opłata od posiadania psa" - kolejny temat, który wywołuje u niektórych uczucie niezadowolenia i opór. Lubimy wydawać pieniądze, ale głównie na siebie.

Opłaty, podatki - to zło konieczne. Jednak żyjemy w społeczeństwie wg praw i zasad, które obligują nas do określonych zachowań. Musimy brać odpowiedzialność zarówno za swoje czyny, jak i poddać się odpowiedzialności zbiorowej.

Każdy z nas akceptuje konieczność, czy nawet słuszność i potrzebę ponoszenia np. kosztów ubezpieczeń pojazdów, domów, własnego zdrowia i życia mimo tego, że często z nich sami nie skorzystamy. Bierzemy udział w społecznych zbiórkach na pomoc i leczenie zarówno osób indywidualnych, jak i cyklicznych, corocznych akcjach, w których za zebrane fundusze wyposażane są szpitale w niezbędny do diagnozowania i leczenia sprzęt.

Co z tego wynika? A tyle, że nasze podatki nie pokrywają wszystkich potrzeb i wydatków, jakie ponosi Państwo na sprawne funkcjonowanie, więc organizujemy się i dajemy z siebie więcej, ponieważ czujemy potrzebę, niekiedy nawet obowiązek pomocy.

Jednak roczna opłata w wysokości 30 zł od posiadanego psa – wzbudza w nas tak wiele różnych emocji, w tym bunt.

Skąd się wzięła opłata od posiadania psa?

Po raz pierwszy podatek od psów domowych wprowadzono w Królestwie Prus w 1810 roku, jako jeden z tzw. podatków od luksusu. Prawodawcy wyszli z założenia, że posiadanie zwierzęcia, które nie jest użytkowe świadczy o majętności.

W Polsce „podatek od posiadania psów” regulowany jest ustawą o podatkach i opłatach lokalnych z 12 stycznia 1991 roku, z której wynika, że opłata za posiadanie czworonoga może być ustalona przez radę gminy i to ona decyduje o wysokości należności z tego tytułu. Wysokość kwoty opłaty nie może być jednak wyższa od ustalonej w przepisach stawki maksymalnej , która w roku 2020 wynosiła 125,40 zł za jednego psa, a w bieżącym roku nie może przekroczyć 130,30 zł w oparciu o obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych.

W związku z tym, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Lubsku nr XIII/78/07 z dnia 29 października 2007r. każdy właściciel psa w Gminie Lubsko ma obowiązek dokonać opłaty w wysokości 30 zł, za każdego psa w swoim gospodarstwie domowym, do końca kwietnia danego roku.

Oczywiście są wyjątki i tak opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:

- osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa,

- podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów,

- osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa,

- osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania psa asystującego.

- ponadto zwalnia się z opłaty psy do 6. tygodnia życia.

Dla porównania u naszych niemieckich sąsiadów, podatek taki stanowi element opłat komunalnych, a gmina ma prawo ustalać jego wysokość oraz różnicować w zależności od rasy psa.

Na co przeznaczane są opłaty za posiadanie psa?

Być może odpowiedź zasmuci i rozczaruje amatorów ogólnodostępnych woreczków i pojemników na odchody, które w wątpliwy sposób zdobią chodniki, trawniki i skwerki miasta. Niestety wszechobecne dowody spacerów z psem, to nie kwestia braku worków lecz kultury, świadomości społecznej i chęci, by schylić się z godnością po to, co do nas należy.

Tak do nas!

Opiekując się psem jesteśmy za niego odpowiedzialni, co wiąże się z obowiązkami, które nakłada na nas prawo. Odpowiadamy za szkody osobowe (pogryzienie), oraz majątkowe (zniszczenie mienia), a zakres tej odpowiedzialności został określony w przepisach kodeksu cywilnego. Mamy obowiązek zapewnienia naszemu pupilowi odpowiednich warunków życia, a szczepienia ochronne - to konieczność!

Uchwała nr XX/159/20 Rady Miejskiej z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubsko stanowi m.in. o konieczności sprzątania po swoim psie, a wykorzystanie do tego celu np. woreczków po zakupie owoców itp. z lokalnego dyskontu, przysłuży się dodatkowo dbaniu o środowisko.

Dochody z opłat wniesione przez właścicieli psów należy traktować jako dowód solidarności i wsparcia społecznego obowiązku, jaki spoczywa na nas wszystkich w stosunku do zwierząt w naszym otoczeniu. Przeznaczane są one na pokrycie części kosztów jakie Gmina ponosi rocznie za dopełnianie obowiązku ochrony i opieki zwierząt porzucanych przez swoich opiekunów.

Gdyby każdy miłośnik i „właściciel” psa przeznaczyłby chociaż 30 zł rocznie, by tym wspomóc utrzymanie zwierząt, które potrzebują pomocy, być może byłaby szansa, by realizować inne potrzeby. To ludzie nie są odpowiedzialni, traktując zwierzęta jak zabawkę dla dziecka, zachciankę pod choinkę lub przedmiot, który można wyrzucić.

Jakie Gmina Lubsko poniosła koszty związane z utrzymaniem i leczeniem bezdomnych zwierząt?

Koszty opłat dla schroniska w Zielonej Górze, obejmujące przyjęcie zwierząt, opiekę i leczenie weterynaryjne czworonogów z terenu gminy Lubsko plus koszty leczenia weterynaryjnego przez przychodnię w Lubsku oraz utylizacja padłych zwierząt, to sumy rzędu:

w 2018 roku - ponad 83 tys. zł.

w 2019 roku - ponad 76 tys. zł.

w 2020 roku - prawie 55 tys. zł.

Natomiast kwoty uzyskane z opłat od właścicieli psów to:

w 2018 roku - 510 zł ( 17 wpłat)

w 2019 roku - 15 510 zł ( 517 wpłat)

w 2020 roku - 7 650 zł ( 255 wpłat)

Niestety wpływy nie bilansują się z wydatkami!

Pokazuje to dokładnie ile z Gminnego budżetu w danym roku trzeba przeznaczyć na potrzeby zwierząt bezdomnych, oraz ile osób poczuło się do odpowiedzialności wniesienia opłaty, lub jak podsumowują ten wynik niektórzy - ile psów mamy na terenie gminy.

Ile osób zastanawia się co dzieje się ze zwierzęciem w przypadku śmierci jego opiekuna? Jaki jest koszt jego utrzymania i kto go ponosi ? Nikt nie chce adoptować starszych zwierząt, bo nikt nie chce problemu. A problem istnieje i wiąże się z wydatkami, które spadają na Gminę.

Wydatki na pomoc zwierzętom z roku na rok maleją - co jest powodem?

To proste - powodem jesteśmy my sami.

Tak jak za sprawą człowieka i jego decyzji zwierzęta tracą dach nad głową, tak i go znajdują. Ludzie są motorem wszelkich zmian!

Wdrożyliśmy rozwiązania, dzięki którym możemy upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, tzn. pomóc zwierzętom znaleźć nowy dom, co jednocześnie zmniejsza koszty związane z ich bezdomnością. Prowadzimy kampanie promujące adopcje, udostępniamy na stronach internetowych Gminy informacje o zwierzętach, które się zgubiły, aby mogły szybko wrócić do domu. Nawiązaliśmy współpracę ze stowarzyszeniami m.in. OTOZ Animals z Zielonej Góry, które pomagają w szukaniu domów dla czworonogów.

We wszystkich tych działaniach liczy się czas.

Empatia jest częścią ludzkiej natury, tak jak pomoc potrzebującym i dzielenie się z innymi. Wspaniale, gdy mamy w domu czworonożnego przyjaciela, opiekujemy się nim, zapewniamy mu utrzymanie i dobre życie. Mimo, że serce pomieściłoby więcej tej miłości, nie możemy przygarnąć wszystkich w potrzebie, a takich zwierząt w najbliższym otoczeniu nie brakuje.

Może nie warto robić dramatu za 2,50 zł - bo taka jest miesięczna kwota "opłaty od posiadania psa".

Karma wraca! (można ją też zakupić i przynieść do Ratusza, przekażemy w dobre łapy).

Z pozdrowieniami dla wszystkich obecnych i przyszłych miłośników zwierząt

Burmistrz Lubska

Janusz Dudojć

Korzystamy z plików cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.