Wybierz swój język

Zgodnie z art. 27g ustawy z dnia 21.11.2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz. 554) z dniem 1 lipca br. każdy właściciel domu lub zarządca budynku będzie miał 12 miesięcy na złożenie deklaracji na temat źródeł ciepła i spalania.

 Tego dnia ruszy też Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, czyli system informatyczny umożliwiający złożenie deklaracji online. 

Termin złożenia deklaracji dla nowo powstałych budynków to 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.  

Deklarację będzie można złożyć:

  • drogą elektroniczną (adres  https://zone.gunb.gov.pl),
  • bądź w formie papierowej, w urzędzie gminy właściwym ze względu na lokalizację budynku. 

Więcej informacji na temat CEEB i składania deklaracji znajdą Państwo w materiałach informacyjnych zamieszczonych  na stronie internetowej: https://www.gunb.gov.pl/.../centralna-ewidencja...

Natomiast wzór wniosku deklaracji dostępny jest na stronie https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/.

Korzystamy z plików cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.