Wybierz swój język

Bon energetyczny to jednorazowe świadczenie pieniężne.
Obowiązują dwa progi dochodowe:
  • do 2500 zł dla gospodarstw 1-osobowych,
  • do 1700 zł na osobę dla gospodarstw wieloosobowych.
Badanym rokiem dochodowym jest rok 2023 r.
Wysokość bonu zależy od liczby osób w gospodarstwie domowym:
  • 300 zł dla gospodarstw 1-osobowych,
  • 400 zł dla 2-3 osobowych,
  • 500 zł dla 4-5 osobowych,
  • 600 zł dla 6 osobowych i większych.
W przypadku gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2023 r. poz. 2496), do dnia 1 kwietnia 2024 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy, bon energetyczny przyznaje się w wysokości:
1) 600 zł – gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
2) 800 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
3) 1000 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
4) 1200 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.
 
Definicja gospodarstwa domowego:
- gospodarstwo domowe jednoosobowe - gospodarstwo domowe tworzy osoba składająca wniosek o bon energetyczny , samotnie zamieszkująca i gospodarująca ;
gospodarstwo domowe wieloosobowe - osoba składająca wniosek o bon energetyczny oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące
 
Dokonując weryfikacji wniosku o wypłatę bonu energetycznego organ właściwy bierze pod uwagę w szczególności:
1) informacje wynikające z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399);
2) informacje uzyskane w związku z postępowaniem o przyznanie:
a) świadczeń rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, o których mowa odpowiednio w art. 2 i art. 8 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
b) świadczenia wychowawczego, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2024 r. poz. 421),
c) dodatku osłonowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 759 i 2760 oraz z 2024 r. poz. 123),
d) dodatku mieszkaniowego, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1335),
e) dodatku elektrycznego, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1704, 1785 i 2760);
3) dane zgromadzone w rejestrze PESEL oraz rejestrze mieszkańców, o których mowa odpowiednio w art. 6 ust. 1 i art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2022 r. poz. 1191 oraz z 2023 r. poz. 497, 1394 i 1941).
 
Zasada złotówka za złotówkę
Przy wypłacie bonu obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że bon energetyczny będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia.
 
Terminy składania wniosku
Wniosek dotyczący bonu energetycznego należy złożyć w gminie,  
w terminie od 1 sierpnia do 30 września 2024 r.
 
Termin rozpatrzenia wniosku - 60 dni.
Wnioski są dostępne na stronie BIP Ministerstwa Klimatu i Środowiska:
Korzystamy z plików cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.