Wybierz swój język

Podpisanie umowy
Rusza z remont ul. Szkolnej
23 listopada 2023 roku Burmistrz Lubska Janusz Dudojć podpisał umowę na wykonawstwo robót w ramach zadania pod nazwą: „Remont ul. Szkolnej w Lubsku”.
Zakres robót obejmuje: remont drogi ul. Szkolnej o długości 318,53 mb, remont chodników o łącznej długości 586 m2 oraz wykonanie kanalizacji deszczowej.
Remont będzie realizowany przez wyłonioną w wyniku przetargu firmę: Usługi Remontowo-Budowlane Bruk-Bud Łukasz Biedziuk z Gubina.
Równolegle do ww. zadania, LWiK wykona sieć wodociągową.
Całkowita wartość inwestycji wynosi: 1 764 665,09 zł, w tym:
- roboty drogowe i kanalizacja deszczowa: 1 264 665,09 zł
- sieć wodociągowa: 500 000 zł.
Zadanie posiada wieloźródłowy montaż finansowy, a mianowicie:
- 607 383,49 zł, to pozyskane przez Gminę dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- 200 000 zł, to otrzymana dotacja celowa z Powiatu Żarskiego
- 957 281,60 zł to wartość wkładu własnego Gminy Lubsko, w tym 500 000 zł wniesione aportem do Spółki LWiK, która będzie realizowała zakres sieci wodociągowych.
Przebudowa ul. Szkolnej jest inwestycją bardzo ważną z punktu widzenia nie tylko mieszkańców gminy Lubsko ale i okolicznych gmin. Przy tej drodze znajduje się Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, którego podstawowym celem nauczania i wychowania jest przygotowanie niepełnosprawnych intelektualnie dzieci i młodzieży do uczestnictwa w życiu społecznym oraz do pracy zgodnie z ich możliwościami.
Korzystamy z plików cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.