Wybierz swój język

Chodnik i droga z kostki brukowej
Remont odcinka drogi ul. Moniuszki
Prace idą jak burza. Wykonawca układa kostka na drodze. Rozpoczęte są również roboty instalacyjne w zakresie kanalizacji deszczowej.
Gmina Lubsko na realizację tego zadania pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, natomiast pozostałą część pokrywa ze środków własnych.

 

W styczniu 2024 zakończył się remont odcinka ul. Moniuszki w Lubsku
W ramach inwestycji wykonano następujący zakres prac:
- rozbiórka istniejącej konstrukcji drogi, krawężników, zjazdów, chodników oraz wszelkich zużytych nawierzchni w pasie drogowym i wykonanie drogi na 1 i 2 odcinku oraz chodników z kostki betonowej.
Wykonano remont drogi ul. Moniuszki o długości ok 211 mb, w tym:
  • odcinek 1 – ok 42 mb,
  • odcinek 2 – ok 169 mb.
Wyremontowano również chodniki o łącznej długości ok 253 mb. oraz wykonano kanalizację deszczową i doświetlono przejście dla pieszych.
Gmina Lubsko na dofinansowanie tego zadania pozyskała 591 688,35 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość wkładu własnego Gminy Lubsko to 353 623 zł.
W piątek 12 stycznia odbyły się czynności odbiorowe po zakończonej inwestycji, w których udział wzięli: wykonawca robót, inspektor nadzoru, Burmistrz Lubska, Przewodniczący Rady Miejskiej oraz część radnych.
Ul. Moniuszki jest jedną z ważniejszych dróg w Lubsku, także z uwagi na mieszczące się przy niej trzy placówki oświatowe, a mianowicie Szkołę Podstawową nr 3 z oddziałami integracyjnymi, Przedszkole nr 3 oraz Oddziały Przedszkolne. W sumie do placówek uczęszcza obecnie ok 360 dzieci i uczniów, w tym osoby niepełnosprawne.
Na potrzebę remontu drogi wskazywali w dużej mierze rodzice oraz kadra szkoły i przedszkoli.
W wyniku realizacji zadania poprawiła się drożność drogi, ruch jest bardziej płynny, także dzięki temu, że wyremontowanie odcinka „z górki” – oraz ustanowienie na tym odcinku ruchu jednokierunkowego ku ul. Gdańskiej, ludzie częściej z niej korzystają. Takie rozwiązanie zwiększa także bezpieczeństwo, głównie niechronionych uczestników ruchu.
Większemu bezpieczeństwu sprzyjają również zastosowane rozwiązania w zakresie funkcjonalnego zagospodarowania terenu przy szkole, a mianowicie, szerokie chodniki, pas zieleni, barierki zabezpieczające przed nagłym wtargnięciem dziecka na jezdnię, doświetlenie przejścia dla pieszych, to tylko niektóre aspekty.
Efektywnie wykorzystano teren przy szkole, wykonując tzw. rondo. Teraz kierowcy autobusów przywożący dzieci do szkoły mogą swobodnie zawrócić.
 
Korzystamy z plików cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.