Wybierz swój język

Informacja o projekcie

Przedmiotem operacji była  przebudowa drogi wewnętrznej w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej  wraz z infrastrukturą  rekreacyjną obejmująca przebudowę nawierzchni bitumicznej, poprzez rozbiórkę istniejącej i wykonanie  nawierzchni z betonowej kostki brukowej, modernizację istniejącej kanalizacji deszczowej poprzez przebudowę istniejących wpustów ulicznych wraz z przykanalikami (rozbiórka i wykonanie nowych)oraz ustawienie elementów małej architektury (5 ławek parkowych, koszy i stojaka na rowery). 

Nawierzchnia była mocno spękana co nie było bezpieczne z punktu widzenia rowerzystów,  jeżdżących na rolkach uprawiających  bieganie, nordic valking, spacerujących 50+ i młodszych. Powstały ciąg pieszo -rowerowy skierowany jest w stronę ścieżki rowerowej, biegnącej nad Zalewem Karaś który jest niewątpliwą atrakcją turystyczną.    Przebudowana w ramach operacji infrastruktura pełni funkcje rekreacyjne, jest ogólnodostępna dla wszystkich . 
Planowana operacja  w zupełności odpowiada na potrzeby mieszkańców i grup defaworyzowanych.

Operacja realizuje Cel ogólny 1.Tworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju obszaru LGD,  Cel szczegółowy: 1.3. Poprawa estetyki przestrzeni publicznej – Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej, Przedsięwzięcie 1.3.1. Rozwój obiektów infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej.

Operacja odpowiada następującym kryteriom wyboru operacji:                                                                                                        

2. Operacja wpływa na zwiększenie integracji społecznej, odpowiada na potrzeby osób po 50 roku,  uwzględnia  działania  dotyczące wykorzystania metod  i/ lub narzędzi z zakresu ochrony środowiska, przeciwdziała zmianom klimatu.

Operacja realizowana jest w  ramach poddziałania: „Wsparcie na wdrażanie  operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „wsparcie  dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Korzystamy z plików cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.