Wybierz swój język

Informacja o projekcie

PROCEDURA MONITOROWANIA UTRZYMANIA EFEKTÓW PROJEKTU GRANTOWEGO „WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM”

W związku z zakończeniem procedury przetargowej w ramach projektu Cyfrowa Gmina  „WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM – Granty PPGR”, Gmina Lubsko zakupiła sprzęt komputerowy, który zostanie przekazany Wnioskodawcom na podstawie umowy darowizny.

Każdy Wnioskodawca zostanie poinformowany telefonicznie o terminie odbioru sprzętu komputerowego.

ZGODNIE Z ZAPISAMI UMOWY O POWIERZENIE GRANTU GMINA ZOBOWIĄZANA JEST DO UTRZYMANIA ORAZ MONITOROWANIA EFEKTÓW PROJEKTU PRZEZ OKRES 2 LAT OD ZAKOŃCZENIA PROJEKTU, WOBEC POWYŻSZEGO PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ Z OPRACOWANĄ PRZEZ GMINĘ LUBSKO PROCEDURA MONITOROWANIA UTRZYMANIA EFEKTÓW PROJEKTU GRANTOWEGO.

Dodatkowo informujemy jakie są warunki gwarancyjne sprzętu:

1.  Zgłoszenie gwarancyjne następuje bezpośrednio do producenta (w przypadku Laptopów -  https://www.dell.com/support/home/pl-pl?app=warranty oraz dla Tabletów https://rma.prolech.com.pl/) a obowiązki wynikające z rękojmi spoczywają na Wykonawcy.

2. Podstawą do realizacji uprawnień z gwarancji będzie numer seryjny dostarczonego sprzętu (w przypadku Laptopów Service Tag oraz dla Tabletów Serial Number). W okresie gwarancji funkcjonować musi dedykowany portal producenta do zgłaszania awarii lub usterek.

3. W przypadku braku posiadania numeru seryjnego, który zgodnie z ust. 2 powyżej jest podstawą do zgłoszenia gwarancji właściciel sprzętu czyli Zamawiający lub Beneficjent Ostateczny nie traci uprawnień z tytułu gwarancji, jeżeli wykaże istnienie zobowiązania gwarancyjnego za pomocą innego dowodu.

Korzystamy z plików cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.