Wybierz swój język

logotyp

Gmina Lubsko realizuje otrzymany grant w projekcie „Dostępny samorząd - granty”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. Zgodnie z pkt 15.2 Regulaminu naboru wniosków, Zarząd PFRON podjął decyzję o udzieleniu grantu Gminie Lubsko w kategorii „małego grantu” w wysokości 100 000,00 zł.
W ramach otrzymanych środków planuje się realizację zadań związanych z poprawą dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Urzędu Miejskiego w Lubsku.
Planuje się realizację zadań w zakresie dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej.

pfron logo

Korzystamy z plików cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.