Deklaracja dostępności strony internetowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Lubsko

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Lubsko zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Lubsko.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brakuje części opisu plików graficznych

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Magdalena Kraśnicka.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 605785773

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Lubsko
 • Adres: Al. Wojska Polskiego 2
  68 - 300 Lubsko
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 684572424

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Przed budynkiem Biblioteki jest brukowy chodnik ze zjazdem na jezdnię. Biblioteka posiada jedno wejście z szerokimi, dzielonymi drzwiami, umożliwiającymi osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich swobodne wejście do budynku. Wejścia do pomieszczeń na parterze nie posiadają progów, przestrzenie komunikacyjne poziome są wolne od barier, co stwarza swobodne korzystanie z zasobów bibliotecznych przez osoby niepełnosprawne. Toaleta znajdująca się na parterze po prawej stronie od wejścia również dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 2. W odniesieniu do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim - dostęp tylko do parteru budynku. Schody prowadzące na I piętro są ze spocznikiem, szerokie i ze stabilną poręczy. W budynku jednak nie ma windy, nie ma też platformy dla wózków zamontowanej przy poręczy schodów. Szerokość korytarzy na parterze umożliwia swobodne poruszanie się wózkiem inwalidzkim.
 3. W budynku Biblioteki nie ma pochylni, platform, informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. Nie ma także oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 4. Parking będący w posiadaniu Biblioteki przeznaczony jest dla pracowników i czytelników. Chociaż nie ma wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych, to mogą tam parkować jak inni użytkownicy Biblioteki. Ponadto jest możliwość zaparkowania samochodu osoby niepełnosprawnej bezpośrednio przed głównym wejściem do placówki.
 5. Każda osoba niepełnosprawna ma prawo wejścia do Biblioteki z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. W Bibliotece nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu czy online.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Skróty klawiaturowe:

 • w każdej z przeglądarek działa pojedynczy przeskok który uruchamiamy wciskając przycisk TAB

Inne informacje i oświadczenia

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Lubsku dokłada wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej  biblioteka.lubsko.pl była na poziomie WCAG 2.1
 


Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

 

Plik raportu 25.03.2021 do pobrania: RAPORT