Oddział dla dzieci Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Lubsku zaprasza do wzięcia udziału w IX edycji środowiskowego konkursu regionalnego z cyklu „Moje miasto – moja mała Ojczyzna”.
Tegoroczny konkurs plastyczno-fotograficzny przebiegał będzie ph. „PRZYRODA LUBSKA I OKOLIC- NAJPIĘKNIEJSZE ZAKĄTKI NASZEJ GMINY”.
Konkurs jest adresowany do uczniów klas IV-VII szkół podstawowych.
Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie plakatu promującego naszą gminę pod względem walorów przyrodniczych.
W pracy plastycznej można wykorzystać fotografie zabytków przyrody ożywionej i nie ożywionej, a także innych nietypowych obiektów oraz ciekawostek przyrodniczych z terenu naszej gminy.
Prace należy dostarczyć do Oddziału dla dzieci BPMiG w Lubsku, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2021 r.
Podsumowanie konkursu przewidziano na 9 czerwca 2021 r.
Na zwycięzców czekają pamiątkowe puchary i nagrody rzeczowe.