W Oddziale dla dzieci Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Lubsku można obejrzeć wystawkę

ph. PISZEMY DLA WAS poświęcona współczesnym pisarzom polskim. 

Warto zatrzymać się na chwilę i zapoznać z sylwetkami autorów nowości wydawniczych dla dzieci

i młodzieży. Serdecznie zapraszamy!!

.