Poniedziałek .....................    09.00 - 15.00
Wtorek .............................    09.00 - 15.00
Środa ...............................     10.00 - 17.30
Czwartek .........................     10.00 - 17.30
Piątek ..............................     09.00 - 15.00
Sobota (druga w miesiącu)   10.00 - 14.00