Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Lubsko

im. Komisji Edukacji Narodowej

Mała książka

PRZYJDŹ Z DZIECKIEM DO BIBLIOTEKI I ODBIERZ KSIĄŻKĘ W PREZENCIE.
Udział w projekcie "Z książką na start" kierujemy do dzieci
w wieku 3 - 6 lat.

Co trzeba zrobić?

  • przyjść z dzieckiem do biblioteki i założyć mu kartę biblioteczną
  • odebrać wyprawkę czytelniczą i Kartę Małego Czytelnika
  • regularnie odwiedzać Oddział dla Dzieci
    i wypożyczać książki - każde wypożyczenie książek to jedna naklejka na karcie
  • po uzbieraniu 10 naklejek należy zgłosić się po Dyplom Małego Czytelnika.

Projekt kierujemy również do dzieci, które mają już założoną kartę biblioteczną. W projekcie poza biblioteką główną biorą udział również filie biblioteczne w Białkowie, Górzynie i Mierkowie.

Serdecznie zapraszamy!!!

 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Lubsku

im. Komisji Edukacji Narodowej

Al. Wojska Polskiego 2

68 - 300 Lubsko

 

Dyrektor: Maria Rudek

 

Godziny otwarcia;

poniedziałek - piątek:           10:00 - 18:00
sobota (druga w miesiącu)    10:00 - 14:00

Telefony:

Dyrektor: 68 457 24 24
Ogólny:   68 457 24 22

W sprawach plakatowania: 68 457 24 22

 

Magazyn Lubski: 601 815 840

 

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuletyn Informacji Publicznej: http://bip.wrota.lubuskie.pl/biblioteka-lubsko/

 

Funkcję Inspektora Ochrony Danych dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Lubsku pełni Pan Alfred Spychała, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 601499272

KLAUZULA INFORMACYJNA - przetwarzanie danych osobowych wynikające z przepisów prawa

ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE PRZETWARZANE SĄ PRZEZ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ MIASTA I GMINY W LUBSKU

 

REGULAMIN

KORZYSTANIA ZE SŁUPÓW I TABLIC

OGŁOSZENIOWYCH

 

1. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Lubsku, zwana dalej Zarządcą, na zasadzie wyłączności prowadzi odpłatną działalność statutową polegającą na rozklejaniu plakatów i ogłoszeń na słupach i tablicach ogłoszeniowych na terenie miasta Lubsko.

2. Usługi plakatowania są odpłatne; wysokość opłat określa cennik plakatowania stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu.

Opłaty nie pobiera się za umieszczenie na słupach i tablicach ogłoszeniowych:

a) obwieszczeń urzędowych,

b) obwieszczeń i komunikatów podawanych do publicznej wiadomości przez właściwe organy jednostek samorządu terytorialnego oraz przez organy administracji i władzy państwowej,

c) informacji dotyczących wszelkich imprez charytatywnych.

3. Zlecenie wykonania usługi plakatowania należy złożyć w czytelni Oddziału dla dorosłych BPMiG przy Al.Wojska Polskiego 2 w Lubsku wyłącznie na druku Zlecenie plakatowania stanowiący Załącznik nr 2 do Regulaminu.

4. Zleceniodawca winien dostarczyć Zlecenie plakatowania z materiałami do ekspozycji wraz z rezerwą nie mniejszą niż 20% liczby plakatów przeznaczonych do ekspozycji najpóźniej do godz. 9.00 w dniu wykonywania usługi tj. wtorek i piątek.

Zlecenia realizowane w trybie ekspresowym płatne dodatkowo 20% ceny podstawowej.

5. Okres wyklejania plakatów wynosi 2 dni. W przypadku wystąpienia przyczyn obiektywnie niezależnych np. złe warunki atmosferyczne (silny wiatr, deszcz) termin wyklejania plakatów może ulec zmianie.

6. Czas ekspozycji wynosi: 7, 14, 21 lub 30 dni.

7. Zarządca nie odpowiada za uszkodzenia ekspozycji powstałe w wyniku działania osób trzecich lub warunków atmosferycznych. Uzupełnień zniszczonych lub uszkodzonych plakatów dokonuje się w czasie następnego plakatowania.

8. Zarządca nie odpowiada za odbarwienia lub inne zniekształcenia plakatów dostarczonych przez Zleceniodawcę, powstałe wskutek stosowania nieodpowiednich farb, nie wysuszenia farby lub innych wad w druku lub produkcji papieru.

9. Reklamacje dotyczące ekspozycji można składać tylko w trakcie jej trwania. Po terminie nie będą one rozpatrywane.

10. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z treścią wyklejonego plakatu bądź związane z tą treścią naruszenie innych praw zależnych. Za treść i formę plakatu odpowiedzialność ponosi wyłącznie Zleceniodawca.

11. Zarządca uprawniony jest odmowy rozwieszania plakatów pomimo potwierdzenia zamówienia, jeżeli jego treść jest niezgodna z ustaleniami urzędowymi, przepisami prawa, dobrymi obyczajami.

12. Przy kampaniach reklamowo-promocyjnych, koncertach i innych zaleca się rezerwować terminy.

13. Plakaty pozostałe po kampanii, a nie odebrane w ciągu trzech dni od daty zakończenia ekspozycji przechodzą na własność Zarządcy.

14. Za wykonaną usługę Zleceniodawca otrzyma rachunek z określeniem sposób zapłaty: przelew - dla instytucji współpracujących z BPMiG, gotówka - dla pozostałych instytucji i osób fizycznych.

15. Zleceniodawca ma obowiązek zapoznania się z regulaminem plakatowania znajdującym się na tablicy informacyjnej w BPMiG oraz w czytelni Oddziału dla dorosłych.

16. Umowę usługi uważa się za zawartą, jeżeli strony doszły do porozumienia co do wszystkich postanowień regulaminu.

17. Dla instytucji kultury, stowarzyszeń oraz instytucji współpracujących z BPMiG, stosuje się zniżki do 50% ceny na indywidualny wniosek zainteresowanego.W szczególnie uzasadnionych przypadkach, po rozpatrzeniu wniosku Zleceniodawcy i zasięgnięciu opinii Kolegium Dyrektora, Zarządca może podjąć decyzję o bezpłatnym rozwieszeniu plakatów i ogłoszeń.

18. Korzystanie ze słupów i tablic ogłoszeniowych bez wiedzy Zarządcy, stanowi wykroczenie zgodnie z art. 63a Kodeksu Wykroczeń (Dz. U. Nr.44, poz. 203 z 1983 r.).

19. W przypadku naruszenia zakazu plakatowania bez uzyskania stosownej zgody Zarządcy słupów,  naruszającego postanowienia pkt. 18 niniejszego Regulaminu zostanie nałożona kara pieniężna w wysokości 3 - krotnej stawki naklejania wg obowiązującego cennika.


Załącznik nr 1 do Regulaminu Korzystania ze słupów i tablic ogłoszeniowych

 

 

C E N N I K  U S Ł U G I  P L A K A T O W A N I A

 

        FORMAT

WYMIAR

PLAKATU

OPŁATA za okres

   do 7 dni

do 14 dni

do 21 dni

do 30 dni

A4

21 x 30

2,00

3,00

4,00

5,00

A3

30 x 42

3,00

4,00

5,00

6,00

A2

42 x 60

6,00

7,00

8,00

9,00

A1

60 x 84

7,00

9,00

11,00

13,00

 

B4

25 x 35

3,00

4,00

5,00

6,00

B3

35 x 50

4,00

5,00

6,00

7,00

B2

50 x 70

7,00

8,00

9,00

10,00

B1

70 x 100

8,00

10,00

12,00

14,00

wyżej wymienione ceny są kwotami brutto za wywieszenie jednego plakatu cennik obowiązuje od 01 lutego 2020 r.


Mapa rozmieszczenia słupów i tablic ogłoszeniowych w Lubsku

 

Tel. 68 457 24 22

Oddział dla dzieci czynny:

poniedziałek: 10:00 - 18:00
wtorek - 10:00 - 18:00
środa - 10:00- 18:00
czwartek - 10:00 - 18:00
piątek - 10:00 - 18:00 
druga sobota miesiąca: 10:00 - 14:00
 
Kierownik Oddziału dla dzieci - p. Renata Włodarczak

BIP

facebook biblioteki

Książka na telefon

 

Pliki do pobrania

NOWOŚCI KSIĄŻKOWE

Biblioteka jest wydawcą "Magazynu Lubskiego"

Magazyn Lubski

logoBN